Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 19. februar
Kl 19.30 i klubhuset
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning v/formanden
 3. Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:
  A) Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Per Gravesen og Vera Højgaard / ønsker
  ikke genvalg
  B) Suppleanter til bestyrelsen på valg er: Julie Jelager og Sandra Seelinger
  C) Revisor på valg er: Rikke Petterson
  D) Revsior suppleant på valg er: Merte Wichmand
 7. Eventuelt.
  Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen
  Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest d. 12 februar 2020 skriftligt på
  mail. : tifsvenner@gmail.com
  Medlemskontingentet for 2020 er 200kr pr. Person
  Kontingent kan betales via. Netbank på reg. Nr. 6301 kontonr.1570188, via mobilepay nr.
  78310 eller kontant til generalforsamlingen.
  I forbindelse med generalforsamlingen serverer foreningen kaffe/the, 1 sodavand/øl.
  VEL MØDT
  Foreningens vedtægter findes på
  www.tifsvenner.dk

Bestyrelsen nuværende sammensætning
Formand: Maria Eriksson
Næstformand: Per Gravesen
Kassere: Kirsten Garfied
Sekretær: Vera Højgaard
Suppleanter: Julie Jelager og Sandra Seelinger