Beretning 2018

Generalforsamling i TIF’s venner, onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.30 i TIF’s klubhus
Bestyrelsens beretning for året 2018
Standerhejsningen lørdag d 7. april gik til Stevnsfortet, hvor vi fik en rundvisning på de synlige installationer over jorden og – ikke mindst – installationerne under jorden, der var forbundet med ca. 2 km. lange gange.
Herefter blev vi kørt tilbage til klubhuset, hvor der blev budt på hjemmelavede gule ærter og ribbensteg. Tak til Jon og Merete for den lækre mad.
Skt. Hans bålfesten d. 23. juni var dette år kombineret med byen Tikøbs sommerfest og foregik derfor på sportspladsen foran klubhuset. Grundet den usædvanlig lange tørkeperiode var der ingen bål, men der blev hængt en lyskæde og heks op i flagstangen. Båltalen blev dette år holdt af Knud Mogensen.
Markedsdagen. Sidste års koncept med markedsdagen blev gentaget lørdag d. 18. august. Den helt store ændring i årets arrangementer var, at der for andet år i træk afholdt en markedsdag i Tikøb, lørdag d. 19. august. På forhånd var der solgt 47 stadepladser, som svarede til vores pladsmuligheder og kapacitet for udstyr. Vi skønner, at der kom omkring 5-600 besøgende på dagen. Handelen fik et meget varieret resultat. En del havde et rigtig godt salg, enkelte solgte næsten ikke noget. Konceptet og fordelingen af pladserne skal gennemtænkes endnu engang for at sikre, at resultatet nogenlunde stemmer overens med forventningerne. Økonomisk blev der et lille overskud på kr. 4.500, der så udloddes til aktiviteter i TIF i 2019.
Årets gløggaften blev afholdt tirsdag d. 4. december som traditionen bød. En hyggelig aften med en spændende og givende quiz fra Johan, hvilket vi i bestyrelsen takker for.
I løbet af året har vi også bidraget med borde, stole, telte og arbejdskraft til andre begivenheder i Tikøb, herunder Kronborg Cup, sommerfest, kulturnat og – ikke mindst – juletræsfesten. Det er virkelig rart at vide, vi kan hjælpe hinanden og bidrage med de ting, der efterspørges i andre sammenhænge. I et så lille samfund som Tikøb, er det sociale sammenhold af yderste vigtighed. Vi har overdraget alt teltmateriel til TIF, da vi har pladsproblemer og kun fremover skal bruge en “overdækning” 1 gang om året.
I året 2019 vil mange traditioner blive videreført. Vi indleder med standerhejsningen lørdag d. 27. april, hvor turen går til….? tja. Efter turen bliver der serveret gule ærter og kamsteg, næsten helt efter traditionerne. Sct. Hans bålfesten afholdes fredag d. 23. juni. TIF deltager også i Kronborg Cup i år. Dertil har vi tilbudt at bidrage med materiel og nogen arbejdskraft, så det kan blive en begivenhed for rigtig mange Tikøb borgere.
Tikøb marked bliver i år lørdag d. 24. august, hvor man kan tilkøbe sig en bod til sine loppe- og andre ting, der skal sælges, ligesom vi naturligvis laver restaurant og sælger drikkevarer. Vi er stadig spændte på resultatet.
Tak til alle der har været med til at skabe de muligheder og resultater 2018 gav. Foreningens formål er at bidrage økonomisk til aktiviteter for især de unge i TIF og gøre det gennem et samarbejde mellem de lokale kræfter i Tikøb. Det synes bestemt at være opfyldt i det forgangne år.