Bestyrelsens beretning 2017

Generalforsamling i TIF’s venner, onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.30 i TIF’s klubhus

Bestyrelsens beretning for året 2017

Standerhejsningen lørdag d 8. april gik til SS Bjørn og Karmelitterklostret i Helsingør. I 2 hold skiftedes vi til at gennemgå skibet og få en meget levende beretning om klostrets historie belyst ved de lokaliteter, vi så. 40 medlemmer deltog.
Herefter blev vi kørt tilbage til klubhuset, hvor der blev budt på hjemmelavede gule ærter og flæskesteg. Tak til Jon og Merete for den lækre mad.

Skt. Hans bålfesten d. 23. juni foregik sædvanen tro på en anvist plads på golfbanen. Vejret var delvist med os, først ved afslutningen af båltalen begyndte det at regne. Båltalen blev dette år holdt af Ole, der causerede om bålets betydning gennem en lang årrække samt begivenhederne i Tikøb.

Markedsdagen. Den helt store ændring i årets arrangementer var, at der i stedet for det traditionsrige loppemarked blev afholdt en markedsdag i Tikøb, lørdag d. 19. august. På forhånd var der blevet udbudt 50 stadepladser, som svarede til vores pladsmuligheder og kapacitet for udstyr. Alt blev udsolgt. Vi skønner, at der kom omkring 1.000 besøgende til dagen. Handelen fik et meget varierende resultat. En del havde et rigtig godt salg, enkelte solgte næsten ikke noget. Konceptet skal måske gennemtænkes endnu engang for at sikre, at resultatet nogenlunde stemmer overens med forventningerne. Økonomisk blev der et lille overskud på kr. 14.000, der så udloddes til aktiviteter i TIF i 2018.

Årets gløggaften blev afholdt tirsdag d. 5. december som traditionen bød. En hyggelig aften med en spændende og givende quiz fra Johan, hvilket vi i bestyrelsen takker for.
I løbet af året har vi også bidraget med borde, stole, telte og arbejdskraft til andre begivenheder i Tikøb, herunder høstfest, kulturnat og – ikke mindst – juletræsfesten. Det er virkelig rart at vide, vi kan hjælpe hinanden og bidrage med de ting, der efterspørges i andre sammenhænge. I et så lille samfund som Tikøb, er det sociale sammenhold af yderste vigtighed.

I året 2018 vil mange af traditionerne blive videreført – men ikke alle på samme måde. Vi indleder med standerhejsningen lørdag d. 7. april, hvor turen går til….? tja. Efter turen bliver der serveret gule ærter og flæskesteg helt efter traditionerne. Sct. Hans bålfesten afholdes fredag d. 23. juni, men den bliver kædet sammen med en sommerfest for Tikøb. TIF deltager i Kronborg Cup i år. Dertil har vi tilbudt at bidrage med materiel og nogen arbejdskraft, så det kan blive en begivenhed for rigtig mange Tikøb borgere.

Tikøb marked bliver i år lørdag d. 18. august, hvor man kan tilkøbe sig en bod til sine loppe- og andre ting, der skal sælges, ligesom vi naturligvis laver restaurant og sælger drikkevarer. Vi er stadig spændte på resultatet.

I bestyrelsen måtte Tine Bigum desværre melde fra af personlige årsager. Heldigvis fik vi overtalt Vera Højgaard til at indtræde i hendes sted.
Tak til alle der har været med til at skabe de muligheder og resultater 2017 gav. Foreningens formål er at bidrage økonomisk til aktiviteter for især de unge i TIF og gøre det gennem et samarbejde mellem de lokale kræfter i Tikøb. Det synes bestemt at være opfyldt i det forgangne år.