Generalforsamling 2016 Referat

Generalforsamling TIFs venner 2016

Referant. Søren Vestergaard

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: Kaj Orla enstemmigt vedtaget.
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden: LÆS DEN HER. Enstemmigt vedtaget.
  3. Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse v/ Merete. Vennernes Regnskab 2015

Gennemgang af regnskabets beløb. TIF kan søge om knap 20.000,- i 2016.

Den nedadgående egenkapital nævnes og der diskuteres løsninger til forbedring. Forslag til at starte tidligere med at få effekter. Kræver lager. Svalebakken v. Susanne foreslår 1. april alt efter hvor meget plads de har. Der spørges til udgiften på vagter. 6500,- Merete sagde der manglede ca 10 frivillige, bla til p-vagter ved Brugsen, som blev forbigået og flere gange var forbi og klage. Per hører om gentagelse af udgifter til i år. Bilen burde ikke give nær så mange udgifter. Spørgsmål om pølser på banen. Øko kurt stod for maddelen. Ole nævner egenkapital, flere udgifter, skal man finde andre veje for indtjening. Formanden nævner brug af resurcer i byen. Det sociale ved arrangementer skal beholdes. Om der bliver Loppemarked eller ej. Men der skal frivillige hænder til. Evt et arrangement ingen andre i området har. Betty siger der skal annonceres tidligere for loppemarked og afhentning af effekter. Stor konkurrence fra andre loppemarkeder og Bazarer. De unge i byen skal involveres mere. Kaj Orla nævner sponsor messe, der desværre blev afholdt samme weekend, som derved fjernede hænder fra loppemarkedet.

Regnskab godkendes af forsamlingen.

  1. Fastsættelse af kontingent. 150,- Enstemmigt vedtaget.
  2. Indkomne forslag: Ingen forslag indkommet.

6a. Formand Jon Tallbacha genopstiller ikke. På valg som Formand: Ingen forslag.
Kasserer Lisbet Westbye gensopstiller ikke. På valg som Kasserer: Ingen forslag.

Best medlem Per Gravesen genopstiller.

Den restende bestyrelse får til opgave at finde to nye medlemmer.

6b Merete W genopstiller ikke som suppleant. Suppleant søges. Ingen stiller op. Best finder en selv.

6c. Rikke Pettersson fortsætter som Revisor

6d. Kirsten Garfield overgår til Best. medlem. Merete Wichman stiller op som Revisor suppleant.

 

Efterfølgende er der holdt Konstituerende møde, hvor følgende er vedtaget:

Bestyrelsesposter fordeles:
Formand: Søren Vestergaard
Sekretær: Best. finder én.
Kasser: Best. finder én.
Best medlem 1: Per Gravesen
Best medlem 2: Kisten Garfield
Best suppleant 1: Ole Bastue
Best suppleant 2: Best. finder én.
Revisor: Rikke
Revisor suppleant: Merete