Generalforsamling 2015

Afholdt 4. februar 2015 i klubhuset.

Referat:

24 personer tilstede.

 1. Dirrigent: Kaj-Orla
  Referent: Søren Vestergaard
 2. Formandens beretning. Se andet dokument.
  Kommentarer fra medlemmer vedr Loppemarkedet:
  Morten W. er tilfreds med det årlige loppemarked, som afholdes om lørdagen. Dog er der udfordringer med afhentning af effekter i vores bil. Kaj-Orla kunne godt tænke sig en grillmester istedet for Jon formanden til lørdag aften.
  Der stilles forslag om en effektgarderobe, hvor man kan få opbevaret de ting man har købt, mod et beskedent beløb.
 3. Regnskabet gennemgås af Merete. Kommentarer: Udlodnings beløb for 2014 mangler. 47.000,- er udloddet. Alle tilstede godkender regnskabet.
 4. Fastlæggelse af kontingent. Uændret på 150,- pr. person.
 5. Forslag. Ingen forslag modtaget.
 6. Valg: Søren V. genopstiller og vælges. Ole genopstiller ikke som best. medlem, men opstiller som suppleant og vælges. Merete genopstiller som suppleant og vælges. Rikke genopstiller som revisor og vælges. Kirsten vælges som revisor suppleant.
 7. Rune vil lave flere bukke til vores borde. Mangler hjælp når tid er.
  Bente foreslår at der sendes en email til medlemmer om arrangementer. En slags nyhedsbrev. Der oprettes en tilmeldingsformular på hjemmesiden.
  Morten W. foreslår at der sendes et papirbrev til alle medlemmer med årets arrangementer og besked om at tilmelde sig email nyhedsbrevet på hjemmesiden.
  Jon spørger om ideen til en bustur til udekampe med lokale supportere. Ole har prøvet for nogle år siden, men det løb ud i sandet.
  Morten W. fortæller om venskabsklubben Åby IF i Sverige som holder 40 års jubilæum 2016 og i den anledning vil holde et arrangement. Han takker yderligere for et godt samarbejde og annoncerer Tikøb IFs generalforsamling 25. februar 2015 kl 19 i Klubhuset.
  Rikke foreslår nogle flere storskærms arrangementer i kliubhuset.
  Jon nævner at Loppemarkedet har 40 års jubilæum og ønsker forslag til musik og evt få Lauritz til at komme og vurderer effekter.

Bestyrelsen takker for et godt fremmøde.


 

Bestyrelsens beretning ved formanden, anno 2015:

Generelt set ”Business as usual” med en rekord stort ansøgning fra TIF på hele DKK 47.000,-.

En ny aftale kom på plads, takket være Vognmand Ole Hansen. RGS meldte sig med en super aftale som vi agter at gøre bruge af igen.

Årets begivenheder:

Standerhejsningen 5. april 2014. Vi blev 33, der mødtes, sang og steg op i bussen. Det blev til en dejlig vandring blandt Dronningen og prinsgemalens stuer og effekter på Fredensborg Slot. Frynserne lå nogenlunde lige og næsten alle overholdte regel om ”se men ikke røre”. En god og spændende oplevelse, ledet af en meget kyndig og entusiastisk kustode. Turen gik hjemad med spisning og drikke i klubhuset.

Herefter fulgte Skt. Hans d. 23. juni med sol og musik. Søren Voller, som afgående rektor på Tikøb Skole, holdt båltalen med en fortælling om lokalområdet og dens børn.

’Vi kom godt igennem Loppemarkedet med en super fin omsætning (ca. 195kkr). Formanden konstaterede til en start at det tidligere opsatte og “praktiske” pallestativ på Svelabakken ved ”sorteringsholdet” ikke var i brug i år. Sidste års delte meninger havde sat sit præg… Palle-stativet var dog stadig i brug forenden af lokalet. Igen i år gik indsamling af effekter fint. Ros til TIF, specielt Fodbold afd.

Opbevaringslokalerne på Svalebakken blev igen i år langsomt fyldt op. Inden vi havde set os omkring var der igen fyldt helt op – som det plejer???. Afslutningen var dog lidt nervepirrende, da vejret havde spillet puds med afgrøderne som blev modne et par uger før end normalt! Michael og Susanne fik det til at hænge sammen med krum hals. Tak Michael og Susanne.

Sidste år opsummerede vi det antal timer der gik med at samle effekter, hvilket i år blev til en timepris på 130,-/time. Det er 30,-/time mere end sidste år – Flot! Vi kommer ud med et acceptabelt resultat for 2014. Sidste års hævelse med 5,- for mad/drikke samt understøttelse af MobilePay fortsættes til næste gang. “Dummebøden” vi fik sidste år blev udskiftet med en super aftale med RGS i år, tak til Vognmand Ole Hansen! Forhåbentlig bliver det som det plejer så længe vi har RGS under ”vingerne”. Glæden ved indtjeningen og Vennernes midler er, at Vennerne i 2014 kunne sikre midler til TIF med et rekordstort ansøgning på 47.000,- (Fodbold, Golf, Badminton).

Ansøgning om midler… det bliver som det plejer! Det var ikke opbakning til at ændre på forholdene, så det bliver, som tidligere… som det plejer. Vennerne har dog en ide om at gå mere i den sociale gænge i 2015 ved at støtte op ved TIF’s udekampe i 2015. Vi prøver og ser om der er lokal opbakning til det…

Den d. 7. december afholdtes Juletræsfesten: borde + stole + borddækning. Herefter fulgte årets gløgg aften 12. december med “the Usual Suspects”. En hyggelig aften med noget godt at spise/drikke, tilsammen med en spændende quiz.

Tak til alle der har været med til at skabe de muligheder og resultater 2014 gav! Året kan opsummeres med en fin omsætning, ny aftale med RGS, samt vi altid “går til den” med krum hals og lykkes gang på gang, bliv endelig ved med det – Tak for Jeres opbakning!