Generalforsamling

Onsdag d. 21. februar 2018
kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg
  a) Bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  Per Gravesen
  Jesper Lynggaard
  Vera Højgaard
  b) Suppleanter til bestyrelsen, på valg er:
  Kirsten Garfield
  Bente Nielsen
  c) Revisor, på valg er:
  Rikke Pettersson
  d) Revisorsuppleant, på valg er:
  Merete Wichmand
 7. Eventuelt

  Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.
  Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest onsdag d. 14. februar i skriftlig form.Medlemskontingentet er kr. 150,- pr. person. Det kan indbetales via netbank på reg.nr. 6301 konto 1570188 – eller kontant på generalforsamlingen.

  I forbindelse med generalforsamlingen serverer foreningen kaffe/the, 1 sodavand eller øl.

  Vel mødt
  Bestyrelsen

  Læs Bestyrelsens Beretning 2017 her.

Overståede generalforsamlinger:

GF 2017, referat.  Beretning(PDF).

GF 2016, referat og beretning.

GF 2015, referat og beretning.