Generalforsamling

Generalforsamling

Onsdag d. 20. februar 2019

Kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg
 7. a) Bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Ole Bastue Jacobsen – ønsker ikke genvalg

 1. b) Suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Kirsten Garfield

Bente Nielsen

 1. c) Revisor, på valg er:

Rikke Pettersson

 1. d) Revisorsuppleant, på valg er:

Merete Wichmand

 1. Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest onsdag d. 13. februar i skriftlig form.

Medlemskontingentet er for 2019 kr. 150,- pr. person. Det kan indbetales via netbank på reg.nr. 6301 konto 1570188, via Mobile Pay nr. 78310 – eller kontant på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen serverer foreningen kaffe/the, 1 sodavand eller øl.

Vel mødt

Bestyrelsen

Overståede generalforsamlinger:

GF 2018, Beretning

GF 2017, referat. Beretning 2017 her.

GF 2016, referat og beretning.

GF 2015, referat og beretning.