Ansøgning

Ansøgning om tilskud hos TIF’s Venner

Gældende fra 01.01.2014

Udlodningspuljens størrelse

I december fastlægges den endelige udlodningspulje for det kommende år og denne vedtages af TIF’s venners bestyrelse i samarbejde med TIF’s bestyrelse.

Udlodningspuljen fastlægges på baggrund af årets forventede resultat og kommende års samlede driftsomkostninger.

Udbetaling af udlodningspulje

Udlodningspuljen bliver godkendt og overført til TIF’s kasserer straks efter TIF’s venners årlige Generalforsamling.

Bliver hele udlodningspuljen ikke aktiveret et år, overføres restbeløbet til næste års udlodningspulje.

Vejledende fordelingsnøgle

75 % til ungdomsarbejdet – 25 % til voksenidræt.

Ansøgning og tidsfrist

Ansøgning, om økonomiske tilskud skal følge nedenstående retningslinjer:

Ansøgningen er årligt gældende for perioden fra 1. januar til 30. december.

Ansøgning skal være TIF’s venner i hænde 14 dage inden TIF’s venners årlige Generalforsamling.

Retningslinier for ansøgning samt opfølgning.

  • En ansøgning skal beskrive og indeholde estimater eller de kendte omkostninger, der vil søges om og ansøgningen skal indsendes og behandles af TIF’s venner bestyrelse.
  • Er der løbet flere eller mindre udgifter til end det oprindeligt ansøgte beløb, skal TIF’s bestyrelse selv behandle og skrifteligt beskrive omposteringer af beløb eller ekstraordinært indsende en ny og opdateret ansøgning, for det beløb, der søges om indenfor udlodningspuljens størrelse.
  • Reelle omkostninger for aktiviteter og/eller indkøb i henhold til ansøgning skal fremgå i TIF’s årligt godkendte regnskab.

Kun i særlige tilfælde, kan der dispenseres fra dette og foretages udbetalinger til omkostninger, der ikke er forhåndsgodkendt og/eller allerede afholdt, betinget af udlodningspuljens kapital.

Med venlig hilsen

TIF’s venners bestyrelse.

November 2013

 

Ansøgningsformular

Dit fulde navn (skal udfyldes):

Dit tlfnr (skal udfyldes):

Din e-mail (skal udfyldes):

Hold/Afdeling i TIF (skal udfyldes):

Beskrivelse af aktivitet (skal udfyldes):

Ansøgningens beløb i kr (skal udfyldes):
kr

Sikkerhedsfelt (skal udfyldes):

captcha